Advies duurzame inzetbaarheid

Gezonde medewerkers zijn 3x productiever

De kosten van arbeidsverzuim zijn hoog. En door het uitvallen van één medewerker wordt vaak ook de druk op de overige werknemers verhoogd. Zo ontstaat een vicieuze cirkel die zich slechts moeilijk laat doorbreken. Australisch onderzoek toont aan dat gezonde medewerkers drie keer productiever zijn dan ongezonde medewerkers, dus waarom zou u daar niet in investeren? Bij Fyon kunt u terecht voor advies omtrent duurzame inzetbaarheid.

Rol Adviseur Inzetbaarheid

De Adviseur Inzetbaarheid van Fyon combineert de kennis van de fysiotherapeut als specialist in beweging en lichaamshouding, met kennis van het  bewegingsgedrag en houdingen op de werkvloer. De verschillende knelpunten (werkplek, werkhouding, werktijden, werkdruk, werkwijze) worden bij uw werknemer(s) geanalyseerd. Op basis van kennis over houding en beweging, fysieke belastbaarheid, en de wettelijke en ergonomische richtlijnen krijgt u of uw werknemer een advies op maat. Wanneer begeleiding nodig is, is deze natuurlijk persoonlijk en volledig afgestemd op het individu of de groep.

Optimale belastbaarheid

Medewerkers kunnen zelf veel doen om hun belastbaarheid op peil te houden of deze te verhogen. Fyon kan hierbij helpen door inzicht te geven in werk- en persoonsgebonden risico’s, het bevorderen van zelfmanagement voor deze risico’s en het aanleren van de juiste werkhoudingen, bewegingen, werkmethoden en werkgedrag. Indien nodig kan ook een advies gegeven worden over aanpassingen aan de werkplek om de werkbelasting te verlagen. Hierdoor wordt de kans op een recidief minimaal.

"In mijn werk als Adviseur Inzetbaarheid vind ik het belangrijk dat de werknemer goed inzicht heeft in zijn eigen belastbaarheid en de meerwaarde in ziet van een optimale belastbaarheid en daardoor inzetbaarheid. Dit vergemakkelijkt het uitvoeren van het werk, waardoor dit met meer plezier en gemak uitgevoerd kan worden!"

Tresca Braakhuis, Adviseur Inzetbaarheid bij Fyon

Verantwoorde werkhervatting

De Adviseur Inzetbaarheid van Fyon richt zich op een verantwoorde werkhervatting van de werknemer. Indien nodig, wordt er nauw samengewerkt met alle partijen die bij de behandeling en begeleiding betrokken zijn. Hierbij wordt open en helder gecommuniceerd zodat voor een ieder duidelijk is welke weg wordt genomen om te komen tot duurzame werkhervatting.

Monitoring van re-integratieproces

Fyon’s Adviseur Inzetbaarheid is de verbindende factor in verzuimaanpak, door het combineren van de wettelijke richtlijnen met medisch inhoudelijke gegevens van de medewerker. Met een akkoord worden de gegevens gedeeld met de betrokken partijen om zo helder en transparant naar duurzame re-integratie te werken. Fyon zal een tijdsgebonden advies uitbrengen over de route om te komen tot duurzaam herstel. Dit geeft de leidinggevende een leidraad bij het volgen van de Wet verbetering poortwachter en de medewerker een leidraad in het te verwachten re-integratie proces.

Diensten Fyon's Adviseur Inzetbaarheid

U kunt de Adviseur Inzetbaarheid van Fyon inschakelen voor:

  • Verzuimpreventie
  • Belastbaarheidsoptimalisatie
  • Begeleiding bij verzuim
  • Werkplekonderzoek
  • Tiltraining
  • Coaching on the job

Meer weten?

Neem gerust contact op met onze Tresca Braakhuis, onze Adviseur Inzetbaarheid, voor meer informatie.

Realisatie Weland Webdesign | Copyright © 2020 Fyon | Fysiotherapie Oost Nederland. Alle rechten voorbehouden.