Skip to main content

Kinderfysiotherapie

Fysiotherapie voor kinderen

Kinderen ontwikkelen al spelend en bewegend hun motoriek en zintuigen. Bij het ene kind gaat dat wat sneller en makkelijker dan bij het andere kind. In sommige gevallen heeft het kind een klein beetje hulp nodig, bijvoorbeeld van de kinderfysiotherapeut.

Voor wie is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie gericht op de behandeling van kinderen van 0 tot 18 jaar die een (lichte) achterstand hebben in hun bewegingsontwikkeling of problemen ervaren met de bewegingsvaardigheid. 

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

De wijze waarop een achterstand in de ontwikkeling tot uiting komt, is per kind en per levensfase verschillend. Problemen kunnen lichamelijk zijn, maar ook op sociaal-emotioneel vlak tot uiting komen, bijvoorbeeld omdat kinderen zich door hun achterstand of problemen buitengesloten voelen.

Signalen bij baby’s en peuters:

 • Voorkeurshouding naar 1 kant met eventueel een afplatting van de schedel;
 • Veel huilen, onrustig gedrag;
 • Anders bewegen;
 • Passief (slap);
 • Gespannen (‘overstrekkertje’);
 • Vertraagde motorische ontwikkeling;
 • Problemen in het looppatroon, veelvuldig vallen of struikelen;
 • Afwijkende voetenstand (’Toeing in’).

Signalen bij schoolgaande kinderen:

 • Moeite met gymlessen;
 • Weinig kracht of conditie;
 • Tenenloper;
 • Hypermobiel;
 • Overgewicht;
 • Moeite met knippen, tekenen, kleuren en schrijven;
 • Planningsproblemen bij het maken van werkjes;
 • Nek-, rug- of hoofdpijnklachten;
 • Houdingsproblemen;
 • Sportgerelateerde klachten of blessures;
 • Motorische problemen in combinatie met problemen op andere vlakken, zoals spraak, taal en spel.

Werkwijze kinderfysiotherapeut

De eerste afspraak met de kinderfysiotherapeut bestaat uit een kennismaking met het kind en de ouder om de klachten te bespreken. Daarna voert de kinderfysiotherapeut enkele onderzoekjes en testen uit. Op basis van de resultaten volgt er een advies en eventueel behandelplan, waarna de kinderfysiotherapie kan starten.

Omdat kinderen hun zintuigen en motoriek spelenderwijs ontwikkelen, bestaat de behandeling vaak uit bewegingstherapie, met de nadruk op plezier. Deze therapie sluit aan bij de belevingswereld en verwachtingen van het kind en gebeurt met behulp van kindvriendelijke materialen.

Het doel van kinderfysiotherapie is het vergroten van de mototrische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind, het verhogen van het zelfvertrouwen en het inzicht geven in het eigen functioneren.

De ontwikkeling stopt niet buiten de behandelkamer of oefenzaal. Ouders (en ook leerkrachten) kunnen kinderen ook helpen om beter te functioneren. Tijdens de behandeling betrekt de kinderfysiotherapeut daarom ook de ouders, zodat het kind ook door hen gesteund kan worden in de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden. 

Samenwerking met andere disciplines

Om de ontwikkeling van uw kind goed in kaart te brengen, werken wij samen met andere vakdisciplines, zoals de logopedist, kinderpsycholoog, pedagoog of ergotherapeut, maar ook de huisarts of kinderarts. Daarnaast overleggen wij vaak met ouders/verzorgers en leerkrachten om een goed behandelplan op te kunnen stellen.

Beweegprogramma's in groepsverband

Naast individuele behandeling met de kinderfysiotherapeut bieden we ook speciale beweegprogramma's voor kinderen in groepsverband, zoals Cool 2B Fit (Glanerbrug) en FitKids (Geesteren). Lees meer over deze beweegprogramma's.

Waar kun je bij Fyon terecht voor kinderfysiotherapie?

Bij Fyon hebben we kinderfysiotherapeuten op de volgende locaties:

Maak een afspraak

Ervaart uw kind klachten waarbij onze kinderfysiotherapeut kan helpen? Of wilt u nog meer informatie? Neem contact met ons op