Tarieven

 

Tarieven

Alle locaties van Fyon hebben contracten met alle zorgverzekeraars! Bekijk uw polis goed om te zien hoeveel fysiotherapie behandelingen vergoed worden, of vraag dit aan uw behandelend fysiotherapeut. 

Onderstaand de tarievenlijst voor niet gecontracteerde zorg, bijvoorbeeld wanneer u geen aanvullende verzekering heeft. Tarieven zijn onder voorbehoud van typefouten.

Tarieven 2019:

Regulier Zitting    € 38,45       
Regulier Zitting aan huis    € 54,50
Regulier Zitting in inrichting    € 47,95
Manuele therapie/oedeemther./bekkenfysiother./
psychosomatische fysioth./ kinderfysioth. / Geriatische fysiotherapie in praktijk
 

 € 49,40

Manuele therapie/oedeemther./bekkenfysiother./
psychosomatische fysioth./ kinderfysioth. / Geriatische fysiotherapie aan huis
 

 € 65,50

Manuele therapie/oedeemther./bekkenfysiother./
psychosomatische fysioth./kinderfysioth. / Geriatische fysiotherapie in inrichting
 

 € 58,90

Kinderfysiotherapie éénmalig rapport     € 38,35
Instructie/overleg kinderfysiotherapie met ouders v. patiënt     € 49,40
Consult fysiotherapeutisch onderzoek    € 61,15
Screening, intake en onderzoek    € 54,75
Lange zitting    € 49,40
Telefonische Zitting    € 14,30
Toeslag buiten reguliere werktijden    € 14,45
Rapportage Medisch Adviseur Letselschade Advocaat    € 86,75
Niet nagekomen afspraak    € 31,70
Contract medische training 1x per week    € 29,95
Contract medische training onbeperkt    € 34,95
Cranio Sacraal    € 85,00
Materialen   Vraag het
secretariaat

 

 

neem contact op