Skip to main content

Medische training

Training onder begeleiding

Bij Fyon bieden we u de mogelijkheid om onder begeleiding te (blijven) werken aan uw fitheid. Dit kan in de sportzalen op onze locaties. Om bij ons te kunnen trainen heeft u een Fyon Sportabonnement nodig. 

Ook bieden we diverse training gericht op specifieke klachten. Deze training is gericht op het problemen met uw houding/beweging als gevolg van bijvoorbeeld een verkeerde houding of een chronische aandoening. Uw begeleider kijkt - afhankelijk van uw klachten - samen met u naar uw leefstijl, uw lichaamshouding en manier van bewegen in dagelijkse activiteiten.

Klik hieronder op de titel van één van deze trainingen om er meer over te lezen.

Medische training bij rug- of nekklachten

Dit programma is bedoeld voor mensen met chronische of terugkerende rug- of nekpijn. Het doel van dit programma is om de stabiliteit van de rug of nek te vergroten. Tevens zal er aandacht uitgaan naar de manier waarop u met uw klachten omgaat. Op deze manier proberen we uw klachten te verminderen.

Medische training bij artrose heup/knie

Dit programma is bedoeld voor mensen met artrose van de heup of knie. Het doel van dit programma is om de spierkracht en beweeglijkheid van deze gewrichten te verbeteren. Wanneer dit verbeterd is zult u minder hinder ervaren van uw klachten in het dagelijkse leven.

Medische training bij diabetes (DiaFit)

Dit programma is bedoeld voor mensen met diabetes type 2. Het doel van dit programma is om de lichamelijke fitheid en belastbaarheid te verbeteren, maar ook om deelnemers zo goed mogelijk om te leren gaan met de aandoening diabetes. 

Voor ieder mens geldt dat regelmatig bewegen een positieve invloed heeft op de gezondheid, maar in het geval van mensen met diabetes 2 heeft bewegen nog veel meer positieve effecten:

  • bewegen verlaagt de bloedsuiker, bloeddruk en cholestrol;
  • bewegen helpt de insuline beter zijn werk te doen;
  • bewegen verkleint de kans op hartafwijkingen en hersenbloedingen/-infarcten;
  • bewegen verkleint de kans op complicaties van de kleine vaten;
  • bewegen vermindert stress;
  • bewegen versterkt uw hart, spieren en botten;
  • bewegen houdt de spieren en gewrichten soepel.

Met dit beweegprogramma voor mensen met diabetes hopen we voor u de drempel te verlagen om een actievere levensstijl aan te nemen.

Voor wie is het beweegprogramma Diabetes?
Zoals gezegd is het beweegprogramma opgezet voor mensen met Diabetes Mellitus type II, maar hieraan zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • de diagnose Diabetes Mellitus type II is vastgesteld door de arts;
  • er zijn geen aandoeningen en/of andere gezondheidsproblemen die het bewegen kunnen beperken;
  • er is sprake van een te hoge BMI of bewegingsarmoede.

Opzet beweegprogramma Diabetes
Het programma start met een intake. Hierin wordt vastgesteld u voor een trainingstraject in aanmerking komt of dat er bijvoorbeeld eerst nog contact gelegd moet worden met huisarts of diabetesverpleegkundige. Daarna wordt de opzet van de training toegelicht en kunt u onder begeleiding aan de slag. 

De eerste trainingen worden individueel (maar wel onder begeleiding) uitgevoerd worden. Dit doen we om u te kunnen laten wennen aan het bewegen en de apparatuur.

Daarna zijn de trainingen in groepsverband. Tijdens de trainingen wordt informatie gegeven over bewegen en gezondheid. Het programma is ontworpen om u uiteindelijk zelfstandig, maar verantwoord te laten bewegen.

In het trainingsprogramma wordt de nadruk gelegd op conditionele aspecten en op het verbeteren van kracht. Tijdens het trainingsprogramma zijn diverse evaluatiemomenten ingebouwd waarin testen worden afgenomen en de voorgang besproken wordt.

Doorgaans duurt het programma 3,5 maand, waarin de belastbaarheid en intensiteit gelijdelijk worden opgevoerd, passend bij uw voortgang. Na afloop van het beweegprogramma worden nogmaals de behaalde resultaten beoordeeld.

Ervaring van een deelnemende diabetespatiënt:
"Daar ik niet afhankelijk wilde worden van medicatie, ben ik een aantal jaren geleden begonnen met trainen. Het doel voor mij hierin was om fitter te worden en zodoende zelf de baas te blijven over mijn eigen lichaam. Tevens wilde ik niet in de gevarenzone komen. Middels training en goed opletten wat ik eet, kan ik nog steeds voorkomen dat ik medicatie moet gebruiken."

Vervolgtraject
Na 3,5 maand heeft als het goed is de gewenste gedragsverandering  plaatsgevonden. U zult ook na het beweegprogramma in beweging moeten blijven. Daarom bieden wij na het traject een ander beweegprogramma aan wat feilloos aan sluit op het Diabetes beweegprogramma. Dit natraject bestaat uit eenmaal in de week in groepsverband trainen bij uw fysiotherapeut en eenmaal per week de huiswerkoefeningen.

Medische training bij obesitas

Dit programma is bedoeld voor mensen met zwaarlijvigheid. Het doel van dit programma is niet alleen het afvallen maar vooral het stimuleren van een actievere levensstijl. Dit is een belangrijk aspect bij het verminderen van overgewicht. Eventueel zal er overleg plaatsvinden met een diëtist m.b.t. voeding en eet gewoonten.

Medische training bij osteoporose

Dit programma is bedoeld voor mensen die bekend zijn met osteoporose. Het doel van dit programma is valpreventie. Er zal balans en valtraining gegeven worden zodat het valgevaar verminderd wordt en letsels zoals fracturen, voorkomen worden.

Medische training bij COPD

Dit programma is bedoeld voor mensen die bekend zijn met COPD. Het doel van dit programma is uw belastbaarheid verbeteren. Hierdoor zult u minder hinder ondervinden van uw COPD in het dagelijks leven. Het aantal exacerbaties zal zeer waarschijnlijk verminderen.

Indien nodig kunt u eerst een afspraak maken bij de fysiotherapeut voor fysiotherapie bij longaandoeningen

Hoe fit bent u?

Als u zich voor een beweegprogramma wilt aanmelden of zelf bij Fyon wilt komen trainen, kunt u ervoor kiezen om eerst de Fyon FitheidScan te doen.